Ключові проекти

Протягом 2011-2013 року Причорноморським центром досліджень проблем суспільства реалізовуються наступні дослідницькі проекти:


• Проблеми дітей з родин трудових мігрантів, які мешкають у м. Одеса (2011-2012);

• Безробіття жінок в Україні: напрями вирішення проблеми (2012-2013);

• Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи та сьогодення (2012-2013);

• Дослідження наслідків реформування системи вищої освіти в Україні (2012-2013);

• Причини та наслідки політичної корупції в Україні (2011-2013);

• Енергетичний ринок та енергетична безпека України у ХХІ столітті (2012-2013);

• Чинники та наслідки трудової міграції українців до країн Західної Європи (2011-2013).